Strona główna

Short Term Rental Capital Sp. z o.o. jest operatorem finansowym świadczącym unikatową usługę integrowania rynku dostawców środków trwałych z rynkiem ich potencjalnych klientów w obszarze krótko- i długoterminowego wynajmu.

Złożona, specjalistyczna usługa pośrednictwa finansowego spółki Short Term Rental Capital Sp. z o.o. wspiera uczestników obrotu gospodarczego w realizacji ich statutowych zadań i osiąganiu planowanych celów, wypełniając lukę na rynku wynajmu środków trwałych, moderując te obszary rynku, dla których tradycyjne formy finansowania nie posiadają oferty.

Głównymi beneficjentami naszej usługi są:

  • Dostawcy/Producenci poszukujący nowych rynków zbytu dla oferowanych przez siebie środków trwałych. Usługa umożliwia w szczególności dodatkową sprzedaż w sytuacji, gdy obecność producenta lub dostawcy na tradycyjnych rynkach zbytu jest już zapewniona
  • Klienci zainteresowani korzystaniem z oferowanych na rynku środków trwałych, ale bez konieczności ich zakupu. Klienci, dla których tradycyjny wymiar umów najmu lub klasycznego leasingu przestał być wystarczający, będą korzystać z oferowanych środków trwałych na podstawie umowy dzierżawy podpisywanej ze spółką  Short Term Rental Capital Sp. z o.o.

Partnerami w świadczeniu naszej usługi są:

  • Instytucje finansowe, banki, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne, tj. podmioty finansujące zakup środków trwałych przekazywanych klientom do używania w ramach świadczonej usługi
  • Firmy ubezpieczeniowe ubezpieczające środki trwałe przekazywane klientom do używania w ramach świadczonej usługi